Weather in Ledbury

  • Key:
  • ESE Wind direction
  • Precipitation Precipitation
  • Humidity Humidity
  • Chance of rain Chance of precipitation
  • Cloud cover Cloud cover (0=clear 8=overcast)
  • Visibility Visibility
7-day forecast for Ledbury
Thursday 21 June Friday 22 June Saturday 23 June Sunday 24 June Monday 25 June Tuesday 26 June
Weather conditions Fair Sunny Fair Fair Fair Sunny
Temperature min 7.7° / max 17.7° min 8.1° / max 20.2° min 9.6° / max 21.3° min 12.1° / max 24.3° min 12.9° / max 25.6° min 13.0° / max 26.7°
Wind NNW11.4mph NNW5.5mph NW4.1mph SE3.6mph ESE3.8mph ENE5.6mph
Precipitation 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm
Sunshine 12.3 hours 13.5 hours 11.8 hours 12.6 hours 12.6 hours 13.1 hours
Sunrise / sunset 04:49 / 21:33 04:49 / 21:33 04:50 / 21:33 04:50 / 21:33 04:50 / 21:33 04:51 / 21:33