Search for more Public Notices in your area
Planning

Caerphilly County Borough Council

Notice ID: NP4071838

Notice effective from
26th July 2017 to 25th August 2017

cyngor bwrdeistref slrol caerffili Caerphilly County Borough Council
Deddf LlywodraethLeol 1972
HYSBYSIR drwyhyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn bwriadu gwaredu'r darnau odir sydd wedi eu manylu yn yr atodlen ganlynol. Mae'r tir yn ffurfio rhan o fan agored.
Os oes unrhyw wrthwynebiadau ynglyn a'r gwaredu arfaethedig, rhaideugwneud yn ysgrifenedig i'r cyfeiriad isod:-
M. Williams Pennaeth TaiDros Dro Ty Penallta Parc Tredomen Ystrad Mynach CF82 7PG
nid yn hwyrach na hanner dydd ar y 17egAwst2017 Dyddiedig y26ain diwrnod o Orffennaf2017
Atodlen yCyfeiriwyd Ati Uchod Lleoliad
TirarHeol yCoroni Dwyrain Lon Drefol
Arwynebedd (tua)
1,130m2
Defnydd arfaethedig o'r tir
Datblygiad preswyl
Lleoliad
Tirytucefn iDeras Plasturtwyn, Llanbradach, Caerffili Arwynebedd (tua) 8,233m2
Defnydd arfaethedig odir
Datblygiad preswyl

Local Government Act 1972


NOTICE
is hereby given that Caerphilly County Borough Council intends to dispose of the area of land detailed in the following schedule. This area forms part of an open space. Objections to the intended disposal must be made in writing and addressed to:-
M. Williams Interim Head of Property Penallta House Tredomen Park Ystrad Mynach CF82 7PG by no later than noon on 17th August 2017 Dated the 26th day of July 2017

Schedule Referred to Above Location

Land at Coronation Road East Ul Area (approx) 1,130m2
Proposed use of land Residential development
Location Land at the rear of Plasturtwyn Terrace, Lanbradach, Caerphilly Area (approx) 8,233m2
Proposed use of land Residential development
M. Williams Pennaeth TaiDrosDro Interim Head of Property

Attachments

NP4071838.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices