Search for more Public Notices in your area
Licensing

Marriages (Approved Premises) Regulations 1995 and Civial Partnership Act 2004

Notice ID: NEW2363748

Notice effective from
23rd March 2022 to 22nd April 2022


Monmouthshire County Council
Cyngor Sir Fynwy

Marriages (Approved Premises) Regulations 1995 And Civil Partnership Act 2004

Notice is given that the Council is considering a proposal to renew a licence to use the Great Hall, the Orangery, the New Dining Room, the Sunny Room, the Library, the Summer House, the Billiard Room and the Loggia at The Rolls of Monmouth Golf Club, The Hendre, Monmouth, NP25 5HG as rooms in which to conduct civil marriages and/or civil partnership registrations.
The application and plan can be inspected at the Register Office, Monmouthshire County Council, Rhadyr, Usk, NP15 1GA
Any person may give notice in writing of an objection to the grant of an approval, with reasons, within 21 days of the date of this publication.
The objection should be sent to the under­signed at Abergavenny Community Education Centre, Old Hereford Road, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 6EL
David Jones Proper Officer 10 March 2022

RHEOLIADAU PRIODASAU (SAFLEOEDD CYMERADWY) 1995 A DEDDF PARTNERIAETH SIFIL 2004
Hysbysir drwy hyn fod y Cyngor yn ystyried cynnig i adnewyddu trwydded i ddefnyddio'r y Neuadd Fawr, yr Orenfa, yr Ystafell Fwyta Newydd, yr Ystafell Heulog, y Llyfrgell, yr Ystafell Biliards y Ty Haf a'r Loggia yng Nghlwb Golff The Rolls of Monmouth, yr Hendre, Trefynwy, NP25 5HG fel ystafelloedd ar gyfer cynnal priodasau sifil a/neu gofrestru partneriaethau sifil.
Gellir archwilio'r cais a'r cynllun yn y Swyddfa Gofrestru, Cyngor Sir Fynwy, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA.
Gall unrhyw berson roi hysbysiad mewn ysgrifen o wrthwynebiad i roi cymeradwyaeth, gyda rhesymau, o fewn 21 diwrnod o ddyddiad y cyhoeddiad hwn.
Dylid anfon y gwrthwynebiad at y sawl a lofnododd isod yng Nghanolfan Addysg Gymunedol y Fenni, Hen Heol Henffordd, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 6EL.
David Jones Swyddog Priodol 10 Mawrth 2022

Attachments

NEW2363748.pdf Download

Monmouthshire County Council

County Hall , The Rhadyr , Usk , Monmouthshire , NP26 9AN

http://www.monmouthshire.gov.uk 01633 644 644

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices